Det är huvudmännen som utser sparbankens styrelse på den årliga stämman. Utöver detta ska huvudmännen, bland annat, fastställa sparbankens resultat- och balansräkning samt reglementet (pdf).

Huvudmännens aktivitetsgrupp

Aktiva och engagerade huvudmän är en förutsättning för en långsiktig och hållbar utveckling av banken. För att med ökat engagemang, närvaro och aktivitet bygga en starkare huvudmannakår i banken, utser huvudmännen inom sig en Aktivitetsgrupp.

Aktivitetsgruppens uppgift är att öka närvaro vid, och engagemang före/under/efter möten och ska bland annat:

  • Arrangera förmötet till sparbanksstämman.
  • Påverka program, innehåll och upplägg av befintliga möten för huvudmännen (Sparbanksstämma, Höstmöte samt de lokala mötena) så att de upplevs mer inspirerande, lockande och givande.
  • Arrangera ytterligare möte(n) – eller andra aktiviteter – som kan bidra till utvecklingen av huvudmännens engagemang och kompetens, t.ex. studiebesök eller gästföreläsningar.
  • Följa upp huvudmännens närvaro vid olika möten och aktiviteter.
  • Delta i introduktionen av nya huvudmän.

Ledamöterna väljs på huvudmännens förmöten och har en mandattid på två år. Aktivitetsgruppen består idag av Peter Tamp, Lenneke Sundblom, Lena Norén-Mellin samt Roland Eriksson. Till gruppen adjungeras ledningsstöd och/eller chef Marknad, kommunikation och samhälle.

Vilka som är valda huvudmän för Roslagens Sparbank kan du se nedan.

Sparbankens huvudmän

En fullständig lista över Roslagens Sparbanks huvudmän finns i senaste Års- och hållbarhetsberättelsen.

Läs mer under Finansiell information för Roslagens Sparbank