Roslagens Sparbanks Stiftelser och Norrtelje Tidning vill uppmuntra ideellt arbetande ungdomsledare för deras oerhört betydelsefulla arbete för våra ungdomar.

Nominera din ungdomsledare

  • I december varje år finns det möjlighet att nominera din ungdomsledare

En jury bestående av representanter från Norrtelje Tidning och Roslagens Sparbanks Stiftelser utser sedan tre stipendiater som får 10 000 kronor vardera.