Roslagens Sparbanks Stiftelser och Norrtelje Tidning vill uppmuntra ideellt arbetande ungdomsledare för deras oerhört betydelsefulla arbete för våra ungdomar.

Nominera din ungdomsledare senast 1 december

  • med en motivering som beskriver den föreslagne stipendiaten senast den 1 december 2020.

En jury bestående av representanter från Norrtelje Tidning och Roslagens Sparbanks Stiftelser utser sedan tre stipendiater som får 10 000 kronor vardera.

Stipendierna delas ut på den digitala Idrottsgalan fredag den 12 februari 2021.
För information: www.idrottsgalan.nu