Hoppa till textinnehållet

Välkommen till Roslagens Sparbank

Miljöbild från Roslagen

En annorlunda bank

En sparbank är en annorlunda bank. Vi har inga enskilda ägare som kräver vinstutdelning utan istället kan vi dela ut en del av den tillbaka till samhället. Sedan början av 2000-talet har vi delat ut 130 miljoner kronor av bankens vinst till samhällsnyttiga ändamål som bäddar för ett - attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt - som är bankens vision. 

 

En sparbank är en lokal bank, till skillnad från andra banker som bara har lokala kontor. Vi har vårt huvudkontor i Norrtälje och har en egen styrelse och eget banktillstånd. Det högsta beslutande organet i en sparbank är huvudmännen.

 

Roslagens Sparbank är den enda banken som har kontor på fyra orter i Norrtälje kommun. Du hittar våra bankkontor i Norrtälje, Hallstavik, Älmsta och Rimbo. Du kan också nå oss via Internet- och Telefonbanken och även i bankappen.

Vårt samhällsengagemang

En sparbank kan sägas leva i symbios med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den verkar. Detta skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling.

 

Mycket av vårt samhällsansvar går via våra fyra Stiftelser:

  • Näringsliv och Kultur
  • Forskning och Utbildning
  • Häveröstiftelsen
  • Ungdomsboende

Vårt samarbete med Swedbank

Är Sparbanken en del av Swedbank? Nej, det är faktiskt tvärtom. Sparbankerna (sammantaget 59 Sparbanker i Sverige) är största ägare i Swedbank med drygt 11 procent av aktierna.

 

Därutöver förekommer ett omfattande samarbete, med delvis gemensam marknadsföring, gemensamt produktutbud och samarbete inom bland annat IT.

Använd våra tjänster säkert

Läs mer om bankens säkerhetslösningar och ta del av våra tips och råd när det gäller säker identifiering. Lär dig om hur du kan skydda dig mot bedragare, rapportera phishing och få spärrhjälp.

Analyser och rapporter

Vår samarbetspartner Swedbank gör ett stort antal analyser, om till exempel marknadsläge, börs och bolag. Vi tar också fram rapporter om hur politiska beslut påverkar enskilda individer, hushåll och företagare.

Kontakta oss

Här finns de vanligaste kontaktvägarna till oss på banken. Du hittar bland annat våra kundcenter för privatpersoner och företag, support, spärrservice och huvudväxel.

God banketik

Som bank är vi helt beroende av omvärldens förtroende för att överleva som bank. Det förtroendet måste i sin tur grundas i god etik och ett stort ansvarstagande i allt vi gör.