Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Välkommen till en annorlunda bank

Vårt samhällsengagemang

En sparbank kan sägas leva i symbios med lokalsamhället, vilket innebär att banken är beroende av hur det går för området där den verkar. Detta skapar starka incitament för att bidra till lokalsamhällets utveckling. Som sparbank har vi inga aktieägare, istället går överskottet från verksamheten tillbaka till samhället där vi verkar.

Mycket av vårt samhällsansvar går via våra fyra Stiftelser:

  • Näringsliv och Kultur
  • Forskning och Utbildning
  • Häveröstiftelsen
  • Ungdomsboende
Stiftelseutdelning Norrtälje

"Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt”

Så lyder vår vision. Men hur bidrar vi till vår vision?

Vi lämnar tillbaka en del av vinsten istället för att dela ut till aktieägare för några sådana har vi inte.

Sedan 2001 har vi avsatt mer än 175 miljoner kronor som gör nytta i Roslagen. Huvuddelen har hanterats av bankens stiftelser för Näringsliv & Kultur respektive Forskning & Utbildning som genom åren stöttat många olika skolaktiviteter, kulturevenemang, samlingslokaler, föreningar, idrottsklubbar med mera.

Arturo Arques
Arturo Arques, Privatekonom

Vårt samarbete med Swedbank

Är Sparbanken en del av Swedbank? Nej, det är faktiskt tvärtom. Sparbankerna (sammantaget 57 Sparbanker i Sverige) är största ägare i Swedbank med drygt 11 procent av aktierna.

Därutöver förekommer ett omfattande samarbete, med delvis gemensamma talespersoner, som Swedbanks Sparbankernas och Swedbanks privatekonom, marknadsföring, gemensamt produktutbud och samarbete inom bland annat IT.

Kontakta oss

Här finns de vanligaste kontaktvägarna till oss på banken. Du hittar bland annat våra kundcenter för privatpersoner och företag, support, spärrservice och huvudväxel.

God banketik

Som bank är vi helt beroende av omvärldens förtroende för att överleva som bank. Det förtroendet måste i sin tur grundas i god etik och ett stort ansvarstagande i allt vi gör.