Ansökningsperiod i februari

Ansökningsperioden är öppen under februari månad.

Beslut

Beslut meddelas under april månad. 

Före utbetalning av beviljat stipendium ska ett intyg som visar att den sökande antagits till lärosätet skickas in till stiftelsen.

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell. Eventuella frågor kan du e-posta till henne här.