Du kan endast ansöka för ett år i taget och stipendium ges endast för del av terminsavgiften (ej andra kostnader).

Ansökningar

Ansökan för utbytesstudent 2019 är öppen från 1-28 februari.

Kopia på ansökan till respektive lärosäte och ett personligt brev ska
bifogas ansökan samt ett belopp för terminsavgiften. Bifoga gärna en kort film (max 2 min) där du presenterar dig själv.

Länk till ansökan

Beslut

Stiftelsens beslut meddelas under april månad 2019. Före utbetalning av beviljat stipendium ska intyg visas upp att den sökande antagits till lärosätet. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell. Eventuella frågor kan du e-posta till henne här.