Studieresan ska vara utvecklande för undervisningen i skolan och lärare ska delta/godkänna aktiviteten.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är öppen 15 september - 15 oktober 2022.

Ansökan ska innehålla:

  • Resmål
  • Syfte
  • Ansvarig
  • Deltagare
  • Tidpunkt
  • Total finansieringplan inklusive egen insats

Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Till ansökan

Beslut meddelas i november 2022 och resan ska genomföras under 2023.

Bakgrund

Roslagens Sparbank Stiftelse för Forskning och Utbildning ska bidra till förbättrade studiemöjligheter och stimulera intresset för forskning och utbildning. Stiftelsen delar varje år ut stipendier på upp till 25 000 kronor vardera för att stödja och uppmuntra nationella och internationella kontakter och utbyten.