Roslagens Sparbank Stiftelse för Forskning och Utbildning ska bidra till förbättrade studiemöjligheter och stimulera intresset för forskning och utbildning. Stiftelsen delar varje år ut stipendier på upp till 25 000 kronor vardera för att stödja och uppmuntra nationella och internationella kontakter och utbyten.

Mottagarna kan vara skolklass eller grupp inom alla slags utbildningar i Norrtälje kommun. Studieresan ska vara utvecklande för undervisningen i skolan och lärare ska delta/godkänna aktiviteten.

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod för stipendier till studieresor för skolklass eller grupper är öppen 15 september - 15 oktober varje år.

Välkommen med din ansökan via länken nedan

Till ansökan