Högre studier vid utländskt lärosäte ger den studerande, förutom sin egentliga utbildning, även en utvecklingsmöjlighet inom språk och kultur och inte minst ges ett socialt kontaktnät som även vår kommun/region, dess invånare och näringsliv får framtida nytta av.

Du kan endast söka för ett år i taget och stipendium ges endast för terminsavgiften (ej för andra kostnader).

Ansökningar

Ansökan för utlandsstudier 2019 är öppen från 1-28 februari.

Kopia på ansökan till respektive lärosäte och ett personligt brev ska bifogas ansökan samt ett belopp för terminsavgiften. Bifoga gärna en kort film (max 2 min) där du presenterar dig själv. 

Länk till ansökan

Beslut

Stiftelsens beslut meddelas under april månad 2019. Före utbetalning av beviljat stipendium ska intyg visas upp att den sökande antagits till lärosätet. 

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell. Eventuella frågor kan du e-posta till henne här.