Ansökningsperioden var öppen 15 december - 15 januari.

Beslut fattas i februari-mars 2023.

Roslagens Sparbanks Stiftelser möjliggör för invånare och verksamheter att bygga ett hållbart samhälle.

Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt!

I ansökan skulle följande ingå: