Hos Stiftelserna (Forskning och Utbildning samt Stiftelsen för utveckling av Näringsliv och Kultur) söker du bidrag till aktiviteter, projekt eller andra satsningar. Syftet ska överensstämma med stiftelsernas uppdrag. I huvudsak har stiftelserna två ansökningsperioder varje år - i januari och augusti.

Frågor

Kontaktperson är Karolina Losell.