Genom att söka bidrag hos oss stödjer du inte bara ditt projekt utan också skapandet av ett hållbart samhälle i Roslagen. 

Vem kan ansöka om bidrag?

Här läser du om vilka som kan söka bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser.

  • Bidrag ges främst till ideella föreningar, organisationer och stiftelser. Även enskilda personer kan ansöka för projekt som gynnar samhället.
  • Vi prioriterar ansökningar till projekt- och aktiviteter som bidrar till ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet i Roslagen.

Till vad går det att söka stöd?

Du kan exempelvis söka stöd för exempelvis kultur, idrott, forskning och andra aktiviteter och projekt som gynnar många i Roslagen.

Ansökningsperioder för projekt- och aktivitetsbidrag 

Ansökningsperiod för att söka stöd från Roslagens Sparbanks Stiftelser till projekt och aktiviteter är öppen två gånger om året - i januari och augusti.

Nästa ansökningsperiod för ekonomiskt stöd för projekt och aktiviteter i Roslagen är 1-31 augusti 2024.

Så här ansöker du

  • När ansökningsperioden är öppen hittar du en länk till ett ansökningsformulär här nedan.
  • Bifoga en budget (mall finns i ansökningssystemet). Vi uppmuntrar projekt att bidra med egna resurser.
  • Bifoga beskrivning av projektet eller aktiviteten i valfritt filformat.
  • Skriv tydligt vad du vill använda pengarna till när du ansöker. Det finns ingen maxgräns för hur mycket pengar du kan ansöka om.
  • Om ditt projekt eller aktivitet har flera delar, är det bra att ange hur mycket pengar du ansöker om för varje del av projektet eller för varje aktivitet.
  • Om du inte får hela beloppet du har ansökt om, kan stiftelsen i vissa fall godkänna en del av det begärda totalbeloppet, till exempel för en del av ditt projekt eller en specifik aktivitet.

När ansökningsperioden är öppen hittar du en länk till ansökan här.

Beslut om bidrag

Ansökningarna behandlas vid stiftelsernas styrelsemöten i februari/mars och september/oktober. Besked skickas i slutet av mars eller oktober.

Utdelning av bidrag

Vi arrangerar gemensamma bidragsutdelningar efter varje ansökningsperiod. Årligen delar vi även ut bidrag vid evenemang kopplade till beviljade projekt.

Utbetalning 

Bidrag betalas vanligtvis ut i maj eller november, efter utdelningen. I vissa fall sker det efter projektets genomförande.

Tidigare mottagare

Här kan du läsa om tidigare mottagare

Läs reportage från några av de som fått stöd tidigare

Möt våra mottagare

Frågor och svar

Vad går det att söka stöd för?

Det går att söka stöd för kultur, idrott, forskning och andra projekt- och aktiviteter som gynnar många i Roslagen.

Vem kan ansöka?

Bidrag ges främst till ideella föreningar, organisationer och stiftelser. Men även du som privatperson kan ansöka om stöd till projekt som gynnar många i Roslagen.

Vad ska ingå i ansökan?

  • En beskrivning av projektet eller aktiviteten i valfritt filformat, där du tydligt beskriver vad du vill använda pengarna till.
  • En budget (mall finns i ansökningssystemet). Vi uppmuntrar projekt att bidra med egna resurser.
  • Om ditt projekt eller aktivitet har flera delar, är det bra att ange hur mycket pengar du ansöker om för varje del av projektet eller för varje aktivitet.
  • Stiftelsen beviljar ibland enbart en del av det ansökta beloppet, till exempel för en del av ditt projekt eller en specifik aktivitet.

När går det att ansöka om bidrag?

Det går att ansöka om projekt- och aktivitetsbidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser i januari och augusti månad varje år.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Varje år i januari och i augusti finns information och ansökningsformulär på den här sidan. Efter sista ansökningsdag behandlar styrelserna för stiftelserna samtliga ansökningar och besked ges i februari/mars respektive september/oktober. Avslag motiveras inte. Blir din ansökan beviljad bjuds du in till en utdelning av bidrag. Bidragen betalas ut efter utdelningen eller efter genomfört projekt.

Måste jag betala skatt för bidraget?

Nej, bidragen är skattefria medel.