Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Samhällsnyttoprojekt

Projekt som Stiftelserna initierat/är med att driva för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

Rädda Östersjön

Åttondeklassare får jobba med Östersjöns utmaningar. Ett samarbete mellan Roslagens Sparbanks Stiftelser, ICA Kvantum Flygfyren och Norrtälje Vatten och Avfall (NVAA). Pågår under höstterminerna.

Egen Sommar

Egen sommar är ett utbildningsprojekt där ungdomar i åldern 15-19 år får testa på att vara egna företagare under sommarlovet.

Studiepolare - stöttar barns skolgång

  • Projektet vänder sig i första hand till elever som riskerar att inte uppnå gymnasiebehörighet, men också till elever som av någon anledning behöver extra stöd i sina studier.
  • Engagerade seniora eller juniora lärare hjälper inledningsvis behövande elever på tre grundskolor i Hallstavik, Rimbo och centrala Norrtälje.

Roslagsmiljonen 2019-2023

Alla bankens medarbetare och huvudmän fick under en femårsperiod föreslå 10 000 kronor vardera som delades ut från Roslagens Sparbanks Stiftelser till ett lokalt ändamål som en förening eller eldsjäl som gör Roslagen till en bättre plats att leva på. Projektet pågick under åren 2019-2023.

Min Framtid

Elever i årskurs 9 får arbeta med frågor som rör bostad, energi- och uppvärmning, privatekonomi, matplanering, utbildning och karriär med mera som hör vuxenlivet till.

Ett samverkansprojekt mellan banken och bankens stiftelser tillsammans med ICA Kvantum Flygfyren, Fastighetsbyrån, Campus Roslagen och Norrtälje Energi.

Idrott utan gränser

Idrott utan gränser använder idrott som verktyg genom att, i samarbete med lokala idrottsföreningar, introducera fritidsaktiviteter i skolan.

Inspiration Roslagen

Med Inspirationsprojektet vill stiftelserna skapa en plattform för att utveckla Roslagen.

Ambitionen är att årligen ha en större inspirationsträff med ett tema som lockar många, samtidigt som vi är öppna för att stötta mindre lokala initiativ och projekt som gynnar Roslagen

En plats för alla

En plats för alla är ett projekt med:

  • Syfte att skapa en plattform för samhället vi lever i, samt förebygga utanförskap. 
  • Mål att inspirera så många som möjligt till att vara med att skapa ett bättre och starkare Roslagen i framtiden.
Bostäder naturbilder roslagen

Återinvestering i bygden

Sedan början av 2000-talet har Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser avsatt mer än 175 miljoner till samhällsnytta.