Hoppa till huvudinnehåll

Roslagens Sparbanks Stiftelser

Bild från Grisslehamn

Som sparbank har vi inga enskilda ägare eller vinstintressen. Därför kan vi låta en del av den årliga vinsten gå tillbaka till det lokala samhället som stöd till aktiviteter, projekt och organisationer. Oftast via någon av våra stiftelser för Näringsliv och kultur; Forskning och utbildning; Ungdomsboende; respektive Häveröbygdens utveckling.

Stiftelsen för utveckling av Näringsliv & Kultur

  • arbetar för ett ökat företagande och utveckling av kulturen inom vårt verksamhetsområde Norrtälje kommun
  • delar bland annat årligen ut stipendier till körer och ungdomsledare.
  • stiftelsernas verksamhet ska inte inkräkta på samhällets ansvarsområden eller ersätta sociala insatser.

Stiftelsen för Forskning och Utbildning

  • ska bidra till förbättrade studiemöjligheter och stimulera intresset för forskning och utbildning.
  • stiftelsen delar bland annat årlig ut stipendier till studieresor och lärare/lärarlag.

Stiftelsen Ungdomsboendet

Som kund i Roslagens Sparbank har du möjlighet att söka boende i någon av bankens ungdomslägenheter. Roslagens Sparbanks stiftelse för ungdomsboende har totalt 32 lägenheter i och utanför Norrtälje, öppna för unga mellan 18 och 29 år.

 

Häveröstiftelsen

Stiftelsen ska främja Häveröbygdens utveckling genom att bidra till

  • att skapa nya arbetstillfällen i Häveröbygden samt
  • att öka trivsel och trygghet i Häveröbygden.

Verksamhetsberättelser

Sparbankens stiftelser publicerar en gemensam verksamhetsberättelse för dig som vill läsa om allt som de gör i Roslagen.

Bostäder naturbilder roslagen

Återinvestering i bygden

Sedan början av 2000-talet har vi avsatt mer än 166 miljoner kronor av bankens vinst till samhällsnyttiga ändamål!