Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Organisation

Miljöbild från Roslagen

Hur styrs banken?

  • Ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen.
  • Huvudmännen fastställer sparbankens reglemente
  • På årsstämman fattar huvudmännen beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende det gånga året
  • Dessutom urser stämman styrelseledamöter, huvudmän och revisorer. Styrelsen utser VD och tillsammans med denna ansvara man för sparbankens förvaltning under året.
  • På årsstämman utsedda revisorer granskar styrelsens förvaltning och avger revisionsberättelse till stämman.