Hoppa till textinnehållet

Vår syn på hållbarhet

Bild från Grisslehamn

Vi ser hållbarhet som en kombination av tre stora områden som måste vara i balans för att vi ska få ett hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som samhällsmotor för företag och hushåll i regionen genom att tillhandahålla god bankservice och hög finansiell kompetens.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar för att löpande begränsa vår miljö- och klimatpåverkan, men också för att stödja våra kunder genom information och inspiration. 

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället bland annat genom att stötta det lokala näringslivet, bidra till utbildning och kulturaktiviteter i Roslagen. 

Hållbara tjänster

Här har vi samlat några av de hållbara tjänster som vi erbjuder:

 

Energilån

Gröna bolånet

Grönt billån

Sollån

Hållbart sparande