Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Hållbarhet

Vy över Stadsbruk Roslagen

Vi är med och bidrar till ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt. Vi gör det bland annat genom gröna finansieringsprodukter och tjänster, hållbara placeringsalternativ, begränsa vår klimatpåverkan och genom att återinvestera i det samhälle vi verkar i. Vi hjälper dig till hållbara val!

En närproducerad bank

Lokala bankkontor

Som lokal sparbank vill vi vara nära våra kunder både digitalt och lokalt. Vi har kontor på fyra orter i Norrtälje kommun och när du ringer till oss är det vår lokala kundservice som svarar.

Välkommen att kontakta oss 

Gröna produkter & tjänster

Vi erbjuder gröna produkter och tjänster till privat- och företagskunder. 

Grönt bolån (privat)
Energilån (privat)
Grönt billån (privat)
Gör en energikoll (privat)

Grön lån till företag
Pure Act - hjälp med hållbarhetsfrågor (företag)
Hållbart sparande 

 

Klimatkompensation sedan 2008

Banken har sedan 2008 klimatkompenserat för utsläpp i verksamheten (ex elförbrukning, medarbetarnas resor) i globala projekt. Från 2022 började banken mäta utsläpp från exempelvis bolån och lån till kommersiella fastigheter. 

Års- och hållbarhetsredovisning

166 miljoner till Roslagen

Banken har sedan 2001 avsatt mer än 166 miljoner kronor för ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt genom projektstöd, bidrag och stipendier. Huvuddelen hanteras av bankens stiftelser för Näringsliv & Kultur respektive Forskning & Utbildning som stöttat kulturevenemang,  idrottsföreningar m.m.

Bankens stiftelser

2000 unga utbildade i privatekonomi

Vi arrangerar skolföreläsningar för elever i kommunen där vi pratar räntor, hur man läser en räkning och vad som är bra att tänka på när man flyttar hemifrån. De senaste fem åren har vi träffat över 2 000 elever. 

Ung Ekonomi

56 %

56 % av ledamöterna i bankledningen är kvinnor. (år 2022)

Bankledningen

Vad är hållbarhet för oss?

Som stabil och långsiktig bank vill vi vara en samhällsmotor och möjliggörare i Roslagen. Vi vill arbeta med att minska vår negativa miljöpåverkan och vara en motor i omställningen till ett ännu mer hållbart sätt att leva och verka. Vi har hållbarhet i vårt DNA och bankens ursprung är grundat på en idé om att hjälpa vanliga människor till en sund och hållbar ekonomi.

 

Den vinst som banken gör går dels tillbaka till samhället i form av avsättning till allmännyttiga ändamål, dels bygger den en kapitalbas för att kunna fortsätta låna ut pengar i Roslagen och skydda bankens insättare.

Miljö (Environmental)

Vi arbetar med att begränsa vår egen miljö- och klimatpåverkan genom att erbjuda gröna produkter och genom vår finansiering till företag som arbetar med omställning till en mer hållbar verksamhet. Dessutom har vi ett fondutbud som ligger i framkant med många hållbara placeringsalternativ.
 

Socialt (Social)

Vårt samhällsengagemang innebär att vi arbetar aktivt med projekt genom våra stiftelser. Projekten syftar till att bidra med lösningar för samhällets utmaningar och bevara en levande landsbygd. Vi arbetar även med att utbilda unga i ekonomi och för en attraktiv arbetsplats med medarbetare som utvecklas, mår bra och jobbar tillsammans.
 

Styrning (Governance)

Genom rådgivning och finansieringsmöjligheter vill vi ge våra företag och privatkunder möjligheter till tillväxt och en sund ekonomi. Inom styrning jobbar vi aktivt med riskminimering och har ett stort fokus på vår fortsatta resa som en stabil och lönsam bank.
 

Hållbart företagande

Idag ställs det allt högre krav från kunder, leverantörer och lagstiftare att företag ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete. För oss är det viktigt att tillsammans med er och ert företag skapa förutsättningar för just ett hållbart, långsiktigt företagande och har samlat information som kan hjälpa er i resan framåt. 

Business woman on her way to a meeting
Oro för ekonomin

Sund och hållbar ekonomi

Ökade kostnader för livsmedel, el, bränsle och räntor gör att det är tuffa tider för hushållen. Det gör att fler lever på marginalen och de som hade svårt att få ihop ekonomin innan hamnar alltmer i skulder.

 

 

Rapporter & dokument

Via länkarna nedan kan du hitta bankens års- och hållbarhetsredovisning samt övrig information: 

Års- och hållbarhetsredovisning

Regelverk om hållbarhet 

Fördjupning om bland annat ESG, hållbart sparande och Sustainable Finance finns här.

Tips och förbättringsförslag

Med ett aktivt hållbarhetsarbete blir man aldrig färdig. För oss är det viktigt att hela tiden försöka bli lite bättre, göra lite mer och försöka påverka i rätt riktning. Har du en idé eller ett förbättringsförslag inom hållbarhetsområdet är du varmt välkommen att skicka in dem: