Delårsrapport januari till juni 2022 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

Delårsrapport januari till juni 2021 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)

Delårsrapport januari till juni 2020 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Läs mer

Kapitaltäckning/Riskhantering

Pelare 3

Pelare 3 - Årlig rapport 2021 (pdf)

Pelare 3 - Årlig rapport 2020 (pdf)

Pelare 3 - Årlig rapport 2019 (pdf)