Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023 (pdf)

Tidigare redovisningar

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022 (pdf)

Delårsrapport januari till juni 2023 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2021 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2019 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2018 (pdf)

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)

Läs mer

Kapitaltäckning/Riskhantering

Pelare 3

Pelare 3 - Årlig rapport 2023 (pdf)

Pelare 3 - Årlig rapport 2022 (pdf)

Pelare 3 - Årlig rapport 2021 (pdf)