Meny
Kontakta oss
Bankinformation
Organisation
Hållbarhet
Bankens stiftelser
Söka bidrag

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss på Roslagens Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter och tjänster. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta Kundcenter eller ditt närmsta kontor.

 1. Kontakta Kundcenter eller kontor

  Om du önskar framföra ett klagomål är du välkommen att kontakta Kundcenter på telefon 0176-770 00 eller besöka närmsta kontor. Det är alltid kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

 2. Om du inte är nöjd med kontorets beslut

  Om du inte är nöjd med det svar du får på bankkontoret kan ärendet prövas på nytt. Prövningen görs av bankens klagomålsanvarige. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med och skicka via post eller e-post:

  Roslagens Sparbank, Klagomålsansvarig
  Box 236
  761 23 Norrtälje

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.  Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning

  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank-och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå

  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Dessa är stiftelser som lämnar kostnadsfri vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. De står i kontakt med Klagomålsansvarig i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket

  Telefon 0771–525 525
  www.hallakonsument.se

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol

  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist som du inte har kunnat lösa med banken, har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till ARN för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på www.konsumenteuropa.se.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: klagomalsansvarig@roslagenssparbank.se

  Särskild information om behandling av personuppgifter

  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kan kontakta bankens Dataskyddsombud.

  Svealands Risk & Compliance AB
  Dataskyddsombud - Roslagens Sparbank
  Klostergatan 23
  703 61 Örebro

  ”Visselblåsning”

  Om ärendet rör en upplevd regelöverträdelse kan du även kontakta regelefterlevnadsfunktionen (extern):

  Via post:
  Svealands Risk & Compliance AB
  Compliancefunktionen - Roslagens Sparbank
  Klostergatan 23
  703 61 Örebro

  Via mejl:
  www.svearc.se/kontakt

  Anmälan ska gälla en konkret misstanke om att banken brutit mot gällande regelverk. Ange vad ärendet avser, vilket regelverk du anser att banken brutit mot samt – om du inte vill vara anonym – kontaktuppgifter. Vill du vara anonym går det bra. Klagomål hanteras enligt ovan.

  Rapportera externt

  Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via bankens visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Finansinspektionen

  Integritetsskyddsmyndigheten