Seminariet hölls på Campus Roslagen i en lokal med det passande namnet; Havet och inleddes med mingel och lättare förtäring. Andréa Sylvén från Flygfyren och moderator Karolina Losell, från Roslagens Sparbanks Stiftelser hälsar publiken välkomna.

Kvällens föreläsare Andreas Lindgren, arbetar som VD på Norrtälje Vatten och Avfall AB och har jobbat inom vatten- och avfallsområdet i över 15 år.

Andreas berättade under kvällen om nya, förbättrade lösningar inom både vatten- och avfallsområdet som strävar mot ett mer hållbart och robust samhälle - något som är en stark drivkraft för Andreas. Det finns en rad utmaningar att brottas med som exempelvis gammal infrastruktur, nya direktiv, urbanisering och övergödning för att nämna några.

"Det är sällan det är alldeles lagom med vatten. Antingen är det för mycket eller för lite vatten och det är utmaningar i båda" konstaterar Andreas.

Kvällen avrundades med ett panelsamtal. I panelen satt kvällens föreläsare Andreas tillsammans med Emil Rydin, docent på Stockholms universitet och Christian Nordas, VD på Ålands vatten. Kvällens publik var engagerad och ställde en rad frågor inom området.

Mer om projekt Rädda Östersjön

Läs gärna mer om projekt Rädda Östersjön på projektets egen webbplats