Eleverna får lära sig mer om ämnen som:

  • Skräp & plast
  • Övergödning,
  • Läkemedel, kemikalier 
  • Överfiske och
  • Klimatförändingar m.m.