Bidraget från Roslagens Sparbanks Stiftelser delas ut av Ingela Blomdin, som jobbar som marknadskoordinator på banken, med följande motivering:

"SPES betyder hopp på latin och är också namnet på en ideell organisation som arbetar med suicidprevention och stöd till efterlevande.

Eva Brunnelöv på lokalavdelningen i Norrtälje vill arbeta förebyggande och har startat igång träffar för personer som lever i, eller har levt i mardrömmen att ha en närstående som mår psykiskt dåligt och kanske också uttrycker önskan om att ta sitt liv. 

Jag vill gärna stötta SPES och Eva så att hon kan fortsätta sitt så viktiga arbete med suicidprevention!"