Roslagens Golfklubb får bidraget ur Roslagsmiljonen med följande motivering:

"Roslagens GK har Glädje, Gemenskap, Uppmuntran ochTrygghet som värdegrund. Glädje och gemenskap -starka drivkrafter för att idrotta, ha roligt och må bra! Klubben erbjuder gratis sommargolf för barn under 15 år. Barnen ska utvecklas och ha kul på golfbanan!"