Bidraget ur Roslagsmiljonen ges till fotbollsföreningen med följande motivering:

"Roslagens Fotbollsförening startades i november 2022. 

Genom att klubben är orts-oberoende kan vem som helst känna att de representerar hela Roslagen oavsett från vilken ort man kommer ifrån. 

Utöver det har även föreningen en relativ låg medlemsavgift så att alla ska kunna ha möjligheter att spela fotboll och känna en gemenskap. Det ska vara kul! 

Fotbollsklubben arbetar för att motverka stillasittande framför allt bland vuxna eftersom detta är ett växande folkhälsoproblem. 

Därför vill jag nominera Roslagens Fotbollsförening till Roslagsmiljonen för ett ännu mer aktivt föreningsliv."