Så här lyder Charlottes nominering till bidraget ur Roslagsmiljonen:

"Våld mot kvinnor är tyvärr fortfarande förekommande i vårt samhälle, trots att man kan tycka att det borde höra till historien. För att ta sig ur en sådan situation krävs ett stort mod och inte minst stöd utifrån. Kvinnojouren Snäckan gör ett fantastiskt jobb med att ge utsatta kvinnor detta stöd och vi hoppas att pengarna ska leda till att fler kvinnor får möjlighet att leva ett liv utan våld."

Kvinnojouren Snäckan bildades redan år 1990 i Norrtälje. Det är en ideell förening som är partipolitiskt- och religiöst oberoende med mål att verka för ett samhälle fritt från våld. 

Norrtälje Tjejjour är en del av kvinnojouren Snäckan.

Läs mer om Kvinnojouren Snäckan