Föreningen får 10 000 kronor ur Roslagsmiljonen med följande motivering:

"För Edsbro är det viktigt att det finns en bred verksamhet där ortens invånare kan samlas i en förening. För närvarande finns två renodlade Edsbro IF ungdomslaglag samt två kombinationslag ihop med Knutby. I föreningen finns nya ideellt arbetande  styrelsemedlemmar som jobbar hårt för föreningen."