I projektets upplägg får eleverna arbeta med moment som finns med i kursplanen för flera ämnen, bland andra svenska, SO, hem- och konsumentkunskap och matematik.

Det är kostnadsfritt för skolorna att delta i projektet.

Frågor

Frågor om projektet kan mejlas till: