Från och med hösten 2022 så har cirka 4500 elever i kommunen möjlighet att delta i aktiviteter med Idrott Utan Gränser