Från och med hösten 2018 så har cirka 3 300 elever i kommunen möjlighet att delta i aktiviteter med Idrott Utan Gränser.

Målet med Idrott utan gränser (IUG) är att stärka barnens självkänsla och självförtroende och därmed få dem att se större möjligheter för framtiden. IUGs ledare finns på plats på idrottslektionerna och raster samt anordnar aktiviteter efter skoltid, på kvällar och lov. På så sätt får barn och ungdomar prova på olika idrotter och lockas till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Bygger på samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor
Att IUG kan starta ett samarbete med Norrtälje kommuns skolor har möjliggjorts via en unik konstellation bestående av Norrtälje kommun, Roslagens Sparbanks Stiftelser och ICA Flygfyren.

Läs mer om Idrott utan gränser på deras webbplats