Från och med hösten 2023 har cirka 4000 elever i kommunen möjlighet att delta i aktiviteter med Idrott Utan Gränser