Mottagare Belopp Ändamål
Blidö IF 20 000  Renovering av klubbhus
Campus Roslagen 70 000 Projekt RETROUT - restaurering av Skeboån
Estuna IF 20 000 Renovera förrådsutrymme till ett klubbrum
IOGT-NTO Norrtelje 10 000 Till en föreläsning med Benny Haag
Visgruppen KIMM 15 000 Musikunderhållning på äldreboenden
NHS Norrtälje handikapporganisationer 15 000 Arrangemang av Hälsans dag
Norrtälje Roddförening 10 000 Inköp av en singelskuller
Norrtälje rödakorskrets 15 000 Musikunderhållning vid vid arrangemang av Trevliga Torsdag!
Nördhäng Norrtälje 10 000 Lokalhyra
Roslagens Sjöfågelförening 16 000 Inköp av minkfällor
Roslagsbro Schackklubb 15 000 Schack på Svanberga skola
Rådmansö skola 17 000 Projektet Skärgårdsliv
SeniorNet Roslagen 50 000 Kursverksamhet