Det råder ett stilla lugn på Väddö golfklubb. Golfsäsongen är över, klubborna undanstoppade och löven dansar stilla med vinden över banan. Det är småkallt i luften och vattendropparna på marken vittnar om nattens regn. Lågsäsongen till trots, sjuder det ändock av lite aktivitet på golfklubben. I nästa vecka ska deras bevattningssystem testköras och vattenprov ska genomföras.

-          Vi hoppas förstås på grönt ljus! säger Stefan Arnesen från golfklubben entusiastiskt.

Vi tar det från början. Klubbens bevattningsprojekt började för flera år sedan med ett försök att använda sjövatten för bevattning eftersom tillgången på regnvatten är begränsad. Det visade sig ganska snart att sjövattnet hade för hög salthalt för att gräset skulle växa bra. Efter kontakt med två andra golfklubbar som också hade brist på ”bevattningsvatten” fick klubben nys om en lösning där man använder sig av renat vatten från närliggande reningsverk, som pumpas genom ytterligare reningssteg i form av en UV-anläggning för att därefter ledas över till en nyanlagd damm för bevattningssystem.

Väddö Golfklubb tog kontakt med Norrtälje kommun för att undersöka om det fanns möjlighet att nyttja kommunens reningsverk i Älmsta för ett liknande koncept och efter positivt besked och alla tillstånd från berörda parter påbörjades arbetet med att anlägga bevattningsdammen. I anslutning till reningsverket byggdes en ny pumpbrunn och en mindre teknikbyggnad.

 

Så hela konceptet bygger på att det utgående vattnet från reningsverket leds via en ”susp.mätare”, som tar bort bland annat fekalier, in i teknikbyggnaden med UV-anläggningen och därefter leds vattnet vidare till golfbanan och den nya dammen. En stor fördel är att de har kunnat nyttja befintligt rörsystem under kanalen.

-          Det här är en stor miljövinst! Vattnet är så rent, när det kommer till golfbanan, att det är drickbart, den enda effekten är att det blir något förhöjda kvävehalter, men detta är bara positivt eftersom vi då inte behöver använda speciellt mycket gödning för att få gröna spelytor, berättar Stefan.

Det finns ett flertal kontrollfunktioner inbyggda som säkerställer vattnets kvalitet och hela processen styrs via en mobilapp.

-          Då vi fram till idag haft en begränsning i lagring av regnvatten i våra dammar kommer vi inte längre vara beroende av regn utan kan garantera en grön och fin golfbana även en torr och varm sommar, säger Stefan nöjt.

Väddö Golfklubb har fått bidrag från Roslagens Sparbanks Stiftelser på 175 000 kronor till bevattningsanläggningen med UV-lampa och tillhörande mätare och pumpar.