Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgarantin

Mer information om Framtidskonto

Vad kan jag spara till i Framtidskontot?

Framtidskontot passar som sparalternativ för många olika sparandemål. Här är några exempel:

  • Långsiktigt sparande - när du vill bygga upp en kapitalbas för framtida behov, som att köpa en bostad, finansiera en utbildning eller säkra din pension, kan Framtidskonto vara en bra lösning. Det ger dig möjlighet att spara långsiktigt och samtidigt ha pengarna tillgängliga vid behov.
  • Spara till en resa - om du planerar att resa eller ta en längre semester i framtiden kan Framtidskonto vara en bra plats att spara pengar på. Du kan dra nytta av kontots flexibilitet och samtidigt ha en säkerhet i att dina pengar skyddas av insättningsgarantin.
  • Renovering- om du har planer på att renovera ditt hem kan Framtidskonto vara ett bra sparande. Du kan fortsätta spara på lång sikt samtidigt som du har möjlighet att göra uttag utan kostnad när du är redo att genomföra dina planer.
  • Nödsituationer och oväntade utgifter: Framtidskonto kan också fungera som en buffert för att hantera oväntade utgifter eller nödsituationer. Genom att regelbundet sätta in pengar på kontot kan du skapa en ekonomisk trygghet och ha resurser till hands när du behöver dem som mest.