Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktuella räntor på konton – privatkunder

Räntan som anges för våra konton visar den för närvarande aktuella årsräntan.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

- För belopp över 5 000 000 kr kontakta ditt bankkontor.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,90%

Sparkapitalkonto

Pris

- Fria uttag
- Räntan på saldo understigande 50 000 kr är för närvarande 1,90 % 
- Räntan på saldo på minst 50 000 kr är för närvarande 3,05 % från första kronan

Framtidskonto

Pris

Ränta för närvarande 3,05 % från första kronan.

Uttagsavgiften är för närvarande borttagen. Fria uttag gäller.

Minsta sparbelopp: 50 000 kr

Privatkonto

Pris

Aktuell ränta

Belopp upp till 15 000 kr - 0,10 % och belopp över 15 000 kr 0,10%

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

Ungdomskonto

Pris

Aktuell ränta

0,10 %

Bindningstid

Ingen - fria uttag
Minsta insättning

0 kr

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,75%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Sparkonton för skogsägare

Pris

Räntan är för närvarande 3,25 % på Skogskonto

Mer om räntor