Utlåning

Banken sänker räntan på rörliga kontokrediter, konsumtions- och övriga rörliga krediter för privatpersoner och företag med 0,25 procentenheter.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning eller lån med bunden ränta. Bankens rörliga och 3-månaders bolåneräntor sänktes den 13:e maj.

Inlåning

Räntan på inlåningskonton sänks med 0,20–0,25 procentenheter.

Exempel på nya räntor

Konto
 Ränta

Sparkapitalkonto

Trappstegsränta, beroende på sparat belopp. Från första kronan.


 Upp till 50.000 kr: 1,90%

 Mer än 50.000 kr:  3,05%
 

Privatkonto  0,10%
Ungdomskonto
 0,10%
E-sparkonto  1,90%
Framtidskonto  3,05%

Placeringskonto företag

Trappstegsränta, beroende på sparat belopp. Från första kronan.

Upp till 250 000 kr: 2,25 %
250 000-500 000: 2,45 %
Mer än 500 000: 2,65 %
Skogskonto, skogsskadekonto, skogslikvidkonto  3,25%

 

Läs mer om våra räntor

Notera att räntorna uppdateras först 24 maj, när de börjar gälla.

Sparkonton privat

Sparkonton företag