Projekt ”Min Framtid” är ett samverkansprojekt mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser, ICA Kvantum Flygfyren, Norrtälje Energi, Campus Roslagen och Fastighetsbyrån som vänder sig till elever i årskurs nio.

I projektet får niondeklassarna en försmak av framtida frågor såsom; Hur ska jag bo, vilket elavtal ska jag ha, hur fungerar det med bolån, räntor och amorteringar? Ska jag studera vidare eller vilka yrken kan jag välja när jag går ut skolan? Vad ska jag tänka på när jag planerar och handlar mat?

Eleverna blir i projektet tilldelade olika familjekonstellationer och ska utifrån deras förutsättningar skapa en bra vardag för familjerna – med en sund och hållbar ekonomi. Under arbetets gång kommer eleverna träffa de involverade företagen under ett antal workshoppar och få hjälp att djupdyka i företagens specialområden.

Bankens workshop


- Vilka typer av lån finns, frågar Johan från banken eleverna.
- Sms-lån ropar någon
- Billån, säger en annan.

Johan berättar och förklarar skillnaden mellan olika lån och betonar att sms-lån inte är något som bankerna erbjuder eftersom det är ett så dåligt alternativ med väldigt hög ränta.

De fortsätter diskussionerna i gruppen om vad ränta är och om för- och nackdelar med bunden respektive rörlig ränta.

När det är dags att prata om försäkringar frågar Johan om eleverna vet vad man kan försäkra.

Bilar, människor och moppen är spontana svar som mynnar ut i resonemang kring olika typer av försäkringar

Fastighetsbyråns workshop

Lasse Tapper från Fastighetsbyrån pratar förstås om bostäder och ekonomin kring det.

Lasse har också ett ess i rockärmen – han delar nämligen ut "guldpengar" till de elever som aktivt deltar i diskussionerna. Och deltar – det gör eleverna!
De pratar om vilka olika typer av boenden som det finns, om kontantinsatser och amortering.

Framtida kompetenskrav, matbudget och energi

Hos Frida från Campus Roslagen får eleverna bland annat prata om framtidskompetens, om vilka yrken som spås finnas i framtiden och vad ställer det för krav på kompetens.

Workshoppen mynnar ut i en övning i att skriva CV åt någon i sin utvalda familj.

Hos Flygfyren är det mat och matplanering som står på schemat, men även hållbarhets- och hälsofrågor.

När Andréa och Annili från Flygfyren, i slutet av workshoppen, frågar eleverna vad de har lärt sig svarar eleverna bland annat; att planera matlagning, att mat inte behöver vara dålig för att det har gått ut i datum och att man ska ta vara på sina rester.

Hos Jonas på Norrtälje Energi får eleverna fundera på frågor som exempelvis; vad man behöver tänka på när man skaffar bostad när det gäller energi och vilka typer av avtal man kan teckna.

Final i januari 2024

Klassernas arbete fortsätter nu i klasrummet där de ska lösa projektuppgifer och utmaningar och även genom muntlig presentation av sitt projekt inför en jury, bestående av representanter från de medverkande företagen, vid en final den 25 januari 2024.

Alla medverkande klasser är med att tävla i tre olika kategorier:

  • Bästa hållbara tänk (ekonomiskt, ekologiskt, socialt)
  • Bästa muntliga presentation
  • Utmaningen

Den vinnande klassen i varje kategori får 5000 kronor till klasskassan.