Vår rådgivning baseras på de analyser och bedömningar som experterna på Swedbank Analys gör. Vi arbetar utifrån väl avvägda portföljstrategier och erbjuder ett heltäckande utbud av finansiella in-strument. All förvaltning sker med god kontroll på avkastning och risk.

Många av våra placeringsalternativ är så kallade ansvarsfulla placeringar, där stor vikt läggs vid affärsetik, mänskliga rättigheter samt miljömässiga och etiska överväganden. Vi anser att investeringar i hållbara företag, som aktivt tar ansvar för dessa frågor, kommer att skapa mervärde både för dig som kund och för samhället i stort.