Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Utförande av order och ställande av pris

Bild från Norrtälje Hamn

Här finner du våra riktlinjer för bästa orderutförande. Vi redogör här detaljerat för hur du kan lägga en order och vad vi tar hänsyn till för att genomföra den på bästa sätt för dig.

Bästa utförande av order

Riktlinjerna nedan är utformade för att ge dig bästa möjliga resultat när du handlar med finansiella instrument. Banken kommer att uppdatera dessa riktlinjer minst en gång per år eller då förändringar sker.

Mer information

Roslagens Sparbank (banken) hanterar kundens order i finansiella instrument genom att vidarebefordra ordern till Swedbank AB (Swedbank). Swedbank utför därefter ordern, d.v.s. genomför själva köpet eller försäljningen av t.ex. aktier, för kundens räkning. Genomförandet av ordern kan antingen ske genom att Swedbank lägger ut ordern på en extern handelsplats som ofta är en börs eller en s.k. MTF (multilateral trading facility), eller genom att Swedbank själv går in som kundens motpart till ett pris som motsvarar marknadspriset. Både banken och Swedbank har Finansinspektionens tillstånd att vidarebefordra respektive utföra kunds order på detta sätt.

Banken har gjort en analys av orderutförandet (RTS 28)

Sparbankerna

Här finner du Sparbankens Riktlinjer för bästa utförande av order.