Meny
Våra privattjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Så mycket kan företagets bilar kosta

Bil

Vid årsskiftet 2020/2021 höjdes förmånsvärdet på gasbilar och laddbara bilar och sedan 1 april gäller nya, tuffare regler för fordonsskatten. Regeringen har dessutom föreslagit att förmånsvärdena ska höjas ytterligare till sommaren — i många fall med upp till 30 procent. Här får du tips på hur du ska tänka kring företagets bilaffär nu.

Vid årsskiftet togs nedsättningen på förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar bort. Förändringen gäller oavsett när bilarna togs i bruk.

Nya regler för fordonsskatten

Den 1 april ändrades också bonus malus-systemet, som bestämmer fordonsskatten. Förändringen gäller alla personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som registreras från 1 april i år och innebär:

  • Bilar med noll koldioxidutsläpp, rena elbilar, får högre bonus – 70 000 kronor. För bilar som är registrerade på företag begränsas bonusen till max 35 procent av mellanskillnaden mellan bilens pris och priset på en jämförbar bil som drivs med konventionella drivmedel.
  • För laddhybridbilar, som släpper ut 0-60 gram, sänks bonusen till högst 45 000 kronor. Bilar som släpper ut mer än 60 gram får ingen bonus alls.
  • För bensin- och dieselbilar sänks gränsen för höjd fordonsskatt från 95 till 90 gram koldioxid per kilometer. Släpper bilen ut mellan 90 och 130 gram koldioxid höjs fordonsskatten till 107 kronor per gram. Släpper den ut mer än 130 gram höjs skatten till 132 kronor per gram.
  • För alla bilar utgår ett grundbelopp på 360 kronor per år. Dieselbilar får dessutom ett miljötillägg på 250 kronor per år och ett dieseltillägg på 13,52 kronor per gram koldioxid. Det innebär att skatten på en dieselbil som släpper ut 135 gram ökar från 5 715 kr/år till 7 375 kr/år.

Den höjda skatten gäller i tre år efter registreringen. Därefter blir skatten på malusbilar densamma som före 1 juli 2018. Klimatbonusen betalas ut som tidigast sex månader efter registreringen. Under den tiden får bilen inte byta ägare.

Förslag på kraftigt höjda förmånsvärden

Regeringen vill att det ska vara lika dyrt att ha en förmånsbil som att äga en bil privat. Därför har man föreslagit att förmånsvärdet på bilar som registreras efter den 1 juli i år ska höjas kraftigt. Beslut i frågan väntas i slutet på maj, början på juni.

Enligt förslaget blir ökningen som störst, runt 30 procent, på bilar som har ett förmånsgrundande belopp mellan 250 000 och 357 000 kronor.

Det så kallade lyxbilstillägget ska tas bort, vilket betyder att förmånsvärdet på bilar med ett förmånsvärdegrundande belopp över 650 000 kronor blir lägre än i dag.

Ett högre förmånsvärde påverkar både den som kör bilen privat, genom högre skatt, och kostnaderna för företaget i form av högre sociala avgifter.

Vad betyder det i kronor och ören?

Banken har räknat på vad förändringarna av förmånsvärdena får för konsekvenser för bilar i normala prisklasser: För den anställda ökar kostnaderna med cirka 600 kronor per månad och för arbetsgivaren ökar de med 380 kronor per månad. Till det kommer eventuell höjd fordonsskatt för bensin- och dieselbilar, som drabbar både arbetsgivaren och den anställde.

Viktigt att tänka på

  • Den höjda fordonsskatten drabbar bara diesel- och bensinbilar.
  • Klimatbonus, fördelaktigare förmånsberäkning och låg fordonsskatt talar för elbilar och laddhybrider även i ekonomiska termer. Beräkning visar att inköpspriset för en laddhybrid kan vara 100 000 kr högre, och för en elbil 300 000 kr högre än för motsvarande bensin- eller dieselbil, utan att det blir dyrare att äga/köra bilen.
  • Elbilar och laddhybrider är klimatmässigt smarta val så länge man kör på el. Men man ska vara medveten om att den redovisade räckvidden inte alltid stämmer med den verkliga. Därför är det viktigt att ha klart för sig hur bilen ska användas och hur laddningsmöjligheter ser ut.
  • Om du inte kan välja elbil eller laddhybrid – titta efter bränslesnåla dieselbilar och välj diesel med mindre miljöpåverkan. Ju större inblandning av biobränsle, desto bättre.
  • Biogasbilarna är ganska få men gynnas av klimatbonus, lägre fordonsskatt och förmånlig förmånsberäkning. Det finns en viss osäkerhet kring andrahandsvärdet, men det går att lösa genom att äga bilen länge.

LÄS MER:

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta AutoPlan på support@autoplan.se eller 0771-22 00 00.

 

transportstyrelsen.se kan du räkna ut vad fordonsskatten är för olika bilar enligt de nya reglerna. Där kan du även räkna ut klimatbonusen utifrån aktuella begränsningsregler.
Malus – för bilar med höga utsläpp

 

skatteverket.se finns ett kalkylhjälpmedel för att räkna fram bilens förmånsvärde enligt gällande regelverk.
Bilförmånsberäkning