Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Skatteregler

Företagets och företagarens försäkringar berörs av flera skatteregler. Här sammanfattas huvudreglerna. Informationen är inte heltäckande.

Swedbank Pensionsplan

Här följer en sammanställning över de skatteregler som gäller för försäkringarna som ingår i Swedbank Pensionsplan och Grundskydd Företagare.