När ni skickar in en ansökan via våra kontaktvägar för ett Grönt fastighetslån gör vi en kontroll av fastigheten eller byggnaden. Det gör vi för att se att den uppfyller våra krav för grönt fastighetslån.

Fastigheter med byggår till och med 2020:

Ett av kriterierna nedan behöver vara uppfyllda för att fastigheten ska klassificera sig för grön finansiering;

 • Energiklass A enligt energideklaration giltig hos Boverket
 • Ett primärenergital som ligger i topp 15% i Sverige utefter byggnadskategori. Detta gäller för energideklarationer from 2020-09-01. 
 • Något av certifikaten nedan tillsammans med minst energiklass C.

Fastigheter med byggår från och med 2021:

Ett av kriterierna nedan behöver vara uppfyllda för att fastigheten ska klassificera sig för grön finansiering;

 • Energiklass A eller B enligt energideklaration giltig hos Boverket.
 • Primärenergital 10% lägre än kravet i NZEB*.
 • Något av certifikaten nedan tillsammans med minst energiklass C.
Certifikat
 • Svanen
 • LEED (minst "gold")
 • Miljöbyggnad (minst "silver")
 • GreenBuilding
 • BREEAM (minst "very good")
 • Passivhus

Frågor om våra kriterier?

Har ni frågor om våra kriterier och vilka olika miljöcertifieringar som krävs för vårt gröna fastighetslån? Då är ni välkomna att kontakta din kundansvarige, ringa oss eller besöka ditt närmaste bankkontor.

*NZEB betyder "nearly zero-energy building" som i svenskt tal blir nära nollenergi-byggnad. Den anger energiprestandan hos den byggnad som uppförts, det ska vara minst 10 % lägre primärenergital än gällande Svensk byggnorm (BBR29) som idag är energiklass C.