Villkor

Kö till hyreslägenhet i Stiftelsen Roslagens Sparbanks Ungdomsboende i Roslagen:

  • Lediga lägenheter annonseras ut på bankens hemsida och intresserade kan då anmäla sig. Vid flera sökande, sker lottning. Undantaget är de BUS-kontohavare som före 2018-12-01 stått i kö genom regelbundet sparande. Dessa behåller sin köplats och har förtur gentemot övriga kunder.
  • Hyran för lägenheterna på Campus Roslagen betalas under 10 månader, juni och juli är betalningsfria. Flyttar man in i en lägenhet efter den 1 mars gäller inte betalningsfria månader under inflyttningsåret.
  • Stiftelsens lägenheter på Campus Roslagen kan hyras från det år man fyller 18 till och med det år man fyller 29.

Intresseanmälan

När vi har lediga lägenheter hittar du information på den här sidan och på Sparbankens Facebook-sida:

Ungdomsboende i Roslagens Sparbank