Hur påverkas stiftelserna av de nya, strängare restriktionerna i Region Stockholm under november?

Svar: I och med de senaste förhållningsreglerna tvingas vi ställa in de planerade utdelningarna under november. Alla mottagare kommer dock att få sina beviljade bidrag. Sedan tidigare är också den årliga UF-mässan inställd.

Vad gör/kommer Roslagens Sparbanks stiftelser att göra för att hjälpa kommunens företag och föreningar att ta sig igenom ”Coronakrisen”?

NoK/FoU: Vi kommer till att börja med fortsätta stödja kultur, idrott, föreningsliv och utbildning på liknande sätt som tidigare år. Under våren kommer vi att dela ut 2,3 miljoner kronor till 75 mottagare och vi har ytterligare ansökningar som vi fortfarande arbetar med. Samtidigt försöker vi följa utvecklingen för att se vilka stödbehov som nu uppstår och var vi kan göra bäst och mest nytta.

På vilket sätt har stiftelserna anpassat sin verksamhet till de nya förutsättningarna?

NoK/FoU: Som alla andra i samhället har vi tvingats ställa in flera planerade aktiviteter i vår pga smittrisken. Körslaget i maj är exempelvis inställt, UF-finalen, också i maj, genomfördes digitalt, för att nämna ett par exempel. Även våra utdelningar, som ofta samlar många deltagare från mottagarna, kommer att genomföras med ett mycket begränsat antal deltagare.
De bidrag som har beviljats kommer att betalas ut när arrangören vet att det tänkta evenemanget kommer att genomföras.

På bankens hemsida står det att ”Stiftelserna ska bidra till en positiv samhällsutveckling” (https://www.roslagenssparbank.se/stiftelser/ansokan/utdelningar.html) – hur gör stiftelserna det just nu?

NoK/FoU: Vi vet att vårt stöd har stor betydelse för många delar av kultur- och föreningslivet i kommunen, liksom för barn och unga med flera. Det vill vi fortsätta med. Till del på samma sätt som tidigare, dvs genom att ta emot ansökningar från föreningar, arrangörer m.fl. Men också genom att försöka hitta några nya områden där vi kan bidra särskilt till att minska effekterna av Corona-krisen i samhället.

Detta gäller även för Häveröstiftelsen som bland annat fick ställa in det planerade Valborgsmässofirandet.

Stiftelserna har ansökningsperioder i januari och augusti – kommer ni öppna upp för ytterliga ansökningar under våren/sommaren beaktat att krisen pågår nu?

NoK/FoU: Troligen inte generellt. Även om vi tack vare vinstavsättningarna från Roslagens Sparbank kunnat dela ut 3-5 miljoner kronor per år till aktiviteter, projekt och initiativ i vårt område, så är våra möjligheter att bidra till att lindra krisen inte obegränsade. Vi är öppna för akuta insatser men vår inriktning i dag är att avvakta något för att se var och hur vi kan göra störst nytta – och inte binda upp oss för tidigt.

Kan stiftelserna ge bidrag eller liknande till företag/enskilda företagare?

NoK/FoU: Stiftelsernas ändamål är att stödja och främja utvecklingen av näringslivet och kulturen samt stödja forskning och utbildning inom Roslagens Sparbanks verksamhetsområde. Inom ramen för detta så kan stiftelserna även ge bidrag till lokala företag/företagare. Stiftelserna har t.ex. under många år delat ut Årets Hederpris till framgångsrika och engagerade företagare/eldsjälar i Roslagen. Vi har också tagit en aktiv del i etablerande av Centrum för Vatten på Campus Roslagen. Jämfört med de många och omfattande stödåtgärder som staten presenterat för näringslivet, är dock våra möjligheter att stödja företagen oerhört små.