Vi väljer nu att lämna Norrteljeporten och istället satsa ännu mer på centrala Norrtälje – med lördagsöppet och utökade öppettider på vardagar. Vår vision är ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt, där ser vi idag en mycket positiv utveckling i Norrtälje stad som vi både vill stödja och vara en del av.

Vårt centrumkontor håller från 2 januari öppet måndag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-16.00 och lördag 10.00-14.00.

Kontantservice och tillträde till servicefack alla vardagar mellan 10.00-16.00

Precis som tidigare finns också möjligheten att boka rådgivningsmöten utanför öppettiderna.

Att vara nära, lokal, personlig och tillgänglig och ge kunderna möjlighet att prata med en kunnig rådgivare för att få hjälp med sina ekonomiska frågor och finansiella behov, är sedan länge något vi i Roslagens Sparbank tror på och vill fortsätta att verka för.

För snart fyra år sedan valde vi att öppna en ny mötesplats vid Norrteljeporten, både för att öka tillgängligheten för fler kunder men även för att testa nya serviceformer – bland annat i form av lördagsöppet. Kundflödena till oss vid Norrteljeporten har dock minskat den senaste tiden, samtidigt som kundtrycket är stort på vårt centrumkontor vid Danskes Gränd i Norrtälje. Det i sig är glädjande och något vi nu försöker svara upp emot.

Välkommen till Norrtäljes öppnaste bank!