Placera Med Roslagens Sparbank 16 november

I programmet pratar vi om räntor och aggressiva centralbanker med inflationsbekämpning i fokus, en ekonomisk tillväxt som mattas av och osäkerhet om bolagens kommande vinster. Dessa och många andra faktorer har gjort att vi haft en börs som backat under året trots av den senaste tiden sett en återhämtning.

 

Frågor som vi tar upp denna gång är;

  • kan vi vara nära botten och finns det något hopp för börsen?
  • Var ska man placera sina pengar?