Placera Med Roslagens Sparbank 11 oktober

I programmet diskuteras vad som händer med räntorna och hur inflationen kommer att påverka oss? Rapportsäsongen är på gång och vilka förväntningar ska vi ha på aktiemarknaden?

 

Vi pratar även om placeringar som kan vara intressanta i rådande marknad - har räntesparande åter blivit ett alternativ och finns det aktier och fonder som gynnas av den höga dollarkursen?