Johanna Thelander från Thelanderssons bygg återkopplade till förra Inspiration Hallstavik som hade fokus på byggande och berättade även om kommande bostadsprojekt, bland annat om nya lägenheter vid Häverödal. Flera 3-våningshus är på väg att byggas där.

Norrtäljemodellen 2.0

Carina Idenfors informerade om Norrtäljemodellen 2.0, och hur de idag arbetar med vård av äldre och sjuka samt hur de integrerat landsting/kommun och alla andra vårdaktörer.
Målet är en god och nära vård för de multisjuka och sköra äldre. bland annat har man skapat en mötesplats i Folkets Hus för de äldre.

Ett problem är att många olika aktörer kan göra det svårt med kommunikationen.

Läs mer om Norrtäljemodellen 2.0

Hur får vi fiskarna tillbaka i Skeboån?

Amelia Morey Strömberg från Utvecklingscentrum för Vatten kom med en inblick i ett pågående forskningsprojekt – ”RETROUT” - där man undersöker hur man bäst kan återställa våtmarker bland annat för att få fiskar tillbaka (bland annat öring, därav namnet).

I början ska man hitta och utvärdera projekt från en mängd olika länder för att se på vilket sätt man ska kunna återställa vattendrag på som är bäst, ur fiskarnas perspektiv.

Erfarenheterna från detta projekt ska man sedan använda till att restaurera Skeboån!

Ny Chefredaktör på Norrtelje Tidning

Carl Juborg, ny chefredaktör och ansvarig utgivare på Norrtelje tidning, fick några minuter i programmet för att presentera sig själv och tidningen. Hans uttalade ambition är att Norrtelje Tidning ska vara så lokal det bara går och i och med ägarbytet har de fått större möjligheter att vara detta genom bland annat ökat självbestämmande. Ett av målen är att synas på fler evenemang, som Hallstaviksdagen och liknande, för att på så sätt bli mer relevanta.

Häverödals Skidklubb bygger rullbana

Emma Junström och Jan Pettersson presenterade planerna på en ny rullbana Häverödal som förhoppningsvis kommer att kunna användas av både rullskidåkare, cyklister och fotgängare. På så sätt höjs trafiksäkerheten och minskar risken för olyckor runt Häverödal.

Infrastrukturen och vägarna runt Hallstavik

Jessica Thunander, riksdagsledamot och ersättare i trafikutskottet för (V), höll ett inledningsanförande till den kommande paneldiskussionen som var kvällens huvudnummer.

Hon lyfte bland annat den ständiga frågan hur man kan balansera intressen och resurser mellan stad och land.

─ Landsbygden ses i Stockholm som ett stöd för de större städerna idag.

I panelsamtalet deltog:

  • Olle Jansson, oppositionsråd (s)
  • Christer Ek, Roslagsgjuteriet
  • Anette Holmsten, Roslagen Education och Carl Wahrens gymnasium
  • Anders Thorėn, Hallsta Pappersbruk
  • Elin Gustafsson, riksdagsledamot Trafikutskottet
  • Jessica Thunander, riksdagsledamot Trafikutskottet

Alla var överens om att bättre och säkrare vägar var viktiga men vad ska man prioritera och hur når man fram till de som bestämmer? Bättre vägar skapar mer tillväxt regionalt vilket är en förutsättning för att kunna bo och verka i kommunen.

Olle Jansson förklarade hur kommunledningen prioriterar idag när det handlar om infrastruktur:

— Väg 77 är vårt huvudfokus nu, att göra den sträckan klar och ta den i mål. Även väg 76 och vägen 283 mot Älmsta behöver också bli bättre men där och på andra ställen satsar vi istället på förbättringar genom fler gång- och cykelvägar. Det är på det området man kommer kunna se störst skillnad på kort sikt.

─ Visst vill vi gärna få folk att flytta hit och arbetar men även om de då slutar pendla så långt så har många av de som flyttar hit kanske en partner som då behöver pendla till Norrtälje eller Stockholm istället så summan kanske är konstant, konstaterade Christer Ek.

─ Det måste ske ett tydligare fokus från Trafikverket att samverka med de lokala företrädarna, betonade Elin Gustafsson, och fortsatte, för ska folk någonsin kunna flytta ut från storstäderna måste man satsa på infrastrukturen på ställen som här.

Anders Thorén beklagade sig lite över dagens situation:

─ Vi har bedrivit vår verksamhet här på bruket i över hundra år och transporterna till och från bruket har blivit större och tyngre men vägnätet har inte hängt med i den utvecklingen.

─ Jobba tillsammans med andra som har samma behov, andra mindre kommuner, då kan man synas, avrundade Jessica Thunander kvällen, och tillade till sist, och så behövs det mer satsningar på kollektivtrafik.

Kvällen avslutades med en publik stiftelseutdelning

Mottagare var:

  • Väddö IF
  • Väddö hembygds- och fornminnesförening
  • Grisslehamns Sportklubb
  • Folkets hus i Herräng