Få hela bilden i en helt ny rapport* från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna: Kostnadsrapport (pdf)

Småföretagen har på kort tid sett kostnadsökningar på flera områden, inte minst energi och drivmedel. Till stor del är de kraftigt stigande kostnaderna drivna av omvärldsfaktorer som gör att företagen behöver anpassa sin verksamhet på olika sätt för att det ska fortsätta vara lönsamhet att driva den.

200 procent högre energikostnad för ett bageri

Nästan åtta av tio företag uppger att kostnadsökningarna har haft negativ inverkan på verksamheten under det senaste året. Störst negativ påverkan har drivmedelskostnader haft, vilket drygt vart tredje företag uppgav, följt av materialkostnader, kostnader för el samt för leveranser.

Högre drivmedelskostnader har varit särskilt utmanande för transportföretagen där åtta av tio företag uppgav att det har haft en negativ påverkan. Elkostnader har haft en större negativ påverkan i de tillverkande företagen, tre av tio företag, men även företag i handeln, transport och restaurang är överrepresenterade. Olika branscher påverkas olika hårt.

– Enligt våra beräkningar har exempelvis ett åkeri 56 procent högre drivmedelskostnad per månad nu än för ett år sedan. För ett bageri i elområde 4** är kostnaden hisnande 200 procent högre. De här pengarna behöver komma in på något sätt. En väg är att höja priserna, men vart smärtgränsen går för företagets kunder måste också in i kalkylen, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker, Swedbank.

Företagen planerar prishöjningar men spår svagare lönsamhet

En effekt av det högre kostnadsläget är att företagarnas tidigare bedömningar om den egna lönsamheten inte har infriats. Det är framför allt inom bygg- och tillverkningsindustrin som lönsamheten har försämrats de senaste tolv månaderna medan tjänsteföretagen, som drabbats minst av stigande kostnader, är mer positiva. Även inför de kommande tolv månaderna är förväntningarna påtagligt lägre jämfört med i fjol.

– Detta är såklart mycket oroande, Sverige behöver välmående och växande företag som anställer och bidrar till att hålla hela landet levande. Det är dessutom oroliga tider och vi behöver långsiktiga politiska reformer för att skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna.

Närmare hälften av småföretagen (46 procent) räknar med att i stor eller i mycket stor utsträckning höja priserna på grund av ökade kostnader. De är vanligast i tillverkningsindustrin och byggsektorn, vilka är branscher som påverkats stort av kostnadsökningarna. Tre av tio företag uppger samtidigt att de i liten utsträckning kommer kompensera kostnadsökningarna genom att höja priserna.