Det går inte som skolklass i sig att öppna ett konto i Roslagens Sparbank. De som kan öppna konto hos oss är företag, föreningar eller privatpersoner.

Ett alternativ är att ett par klassföräldrar öppnar ett gemensamt konto hos oss, som privatpersoner. På det viset är ni flera som kan hantera kontot och inte bara en enskild person. De som ska hantera kontot måste vara kunder i Roslagens Sparbank.

Observera

Kontoinnehavaren eller kontoinnehavarna är personligt ansvariga för transaktionerna på och användningen av kontot. I regel betraktas kontomedlen som kontoinnehavarnas personliga medel till exempel vid dödsfall ur olika myndigheters synvinkel. Banken ansvarar inte gentemot tredje part för huruvida tillgångarna hör till en privatkund eller en förening.

Vi rekommenderar att kontot förses med protokoll från föreningens möte där man har beslutat att öppna konto och utse kontoinnehavare och personer med rätt att använda kontot.