Regeringen har presenterat ett antal åtgärdsförslag för att minska smittspridningen. Inga beslut är fattade än men innehållet går att läsa på regeringen.se