Det är huvudmännen som utser sparbankens styrelse på den årliga stämman. Utöver detta ska huvudmännen, bland annat, fastställa sparbankens resultat- och balansräkning samt reglementet (pdf).

Huvudmännens aktivitetsgrupp

Aktiva och engagerade huvudmän är en förutsättning för en långsiktig och hållbar utveckling av banken. För att med ökat engagemang, närvaro och aktivitet bygga en starkare huvudmannakår i banken, utser huvudmännen inom sig en Aktivitetsgrupp.

Aktivitetsgruppens uppgift är att öka närvaro vid, och engagemang före/under/efter möten och ska bland annat:

  • Arrangera förmötet till sparbanksstämman.
  • Påverka program, innehåll och upplägg av befintliga möten för huvudmännen (Sparbanksstämma, Höstmöte samt de lokala mötena) så att de upplevs mer inspirerande, lockande och givande.
  • Arrangera ytterligare möte(n) – eller andra aktiviteter – som kan bidra till utvecklingen av huvudmännens engagemang och kompetens, t.ex. studiebesök eller gästföreläsningar.
  • Följa upp huvudmännens närvaro vid olika möten och aktiviteter.
  • Delta i introduktionen av nya huvudmän.

Ledamöterna väljs på stämman och har en mandattid på två år. Aktivitetsgruppen består idag av Peter Tamp, Lenneke Sundblom, Lena Norén-Mellin samt Roland Eriksson. Till gruppen adjungeras också en medlem ur bankens ledning.

Vilka som är valda huvudmän för Roslagens Sparbank kan du se nedan.

Sparbankens huvudmän

 

Valda av Norrtälje kommun
Namn Parti Titel Hemord Invald
Vald till
Andersson, Jens M Egen företagare Bergshamra 2012 2020
Angleryd, Louise M Redovisningskonsult Norrtälje 2005 2021
Christofidi Cederkvist, Paula FP Enhetschef Bergshamra 2012 2020
Eriksson, Roland S Pensionär Häverö 2005 2021
Hofbauer, Andreas (Valberedningens ordf.) S Egen företagare Rimbo 2000 2020
Liljedal, Bo M Pensionär Norrtälje 2015 2022
Lindskog, Stefan C Skogstorpare Rimbo 2018 2022
Lodenius, Per C Riksdagsledamot Länna 2003 2022
Norén Mellin, Lena S Gymnasiesamordnare Norrtälje 2001 2021
Ström, Rolf MP Kommunrevisor Norrtälje 2015 2019
Sundblom, Sara S Lärare Rånäs 2017 2019
Sundblom, Lenneke S Lärare Väddö 2002 2021
Svenonius, Lena S Socionom Väddö 1997 2020
Svensson, Yvonne Roop Coordinator Norrtälje 2017 2021
Tjörnhammar, Stefan
M Tekonolie doktor Rimbo 2015 2022
Ögren, Ingmar SD Pensionär Väddö 2015 2019

 

Valda av huvudmännen
Namn Titel Hemort Invald Vald till
Ahlström, Mija Ekonomiansvarig Rimbo 2012 2020
Bergqvist, Patrik IT-tekniker Hallstavik 2017 2019
Björk, Katarina Rektor Rimbo 2015 2019
Edlund, Hans Bonde Väddö 1990 2020
Frisk, Christina Folkskollärare Norrtälje 1999 2022
Jacobsson, Hans Lantbrukare N Järsö 1998 2021
Karlsson, Johan W Fastighetsmäklare Rimbo/Stockholm 2010 2019
Lenartsson, Leif Köpman Väddö 2005 2021
Lewerentz, Ann Sälj- och marknadschef Norrtälje 1999 2022
Lindén, Anders Pappersarbetare Herräng 2005 2022
Pontvik, Susanne Företagare Rimbo 2013 2021
Sandin, Stig-Olof Byggnasdsarbetare Hallstavik 1983 2022
Säterli, Margareat Egen företagare Rimbo 2006 2019
Tamp, Peter Egen företagare Grisslehamn 1996 2020
Wennerfors, Åsa Behandlingspedagog & jordbruksföretagare Riala 2003 2020
Åhman, Brit-Marie Egen företagare Norrtälje
1997 2020