Utfärdande enhet: Styrelsen
Fastställd: 2018-09-18
Ansvarig: Ordförande i Personal- och ersättningsutskottet
Handläggare: Personalchef

Ersättningspolicy (pdf)