Utfärdande enhet: Styrelsen
Fastställd: 2021-03-31
Ansvarig:
Ordförande i Personal- och ersättningsutskottet
Handläggare: HR-chef

Ersättningspolicy (pdf)