Sparbanken, Stiftelserna och ICA Flygfyren samarbetar sedan tidigare kring bland annat Idrott utan gränser (också det en skolaktivitet) och En plats för alla. Under hösten arrangerade vi en gemensamt skolaktivitet där alla åttondeklasser bjöds till att lära sig mer om Östersjöns utmaningar  - och dessutom tävla med sina idéer kring hur problemen med övergödning, nedskräpning mm kan lösas.

Uppgiften inleddes med ett lektionspass i Expedition Rädda Östersjöns showtruck i slutet av september. Uppgiften var sedan att ta fram den mest kreativa handlingsplanen för hur vi alla, enskilt och tillsammans, kan bidra till att rädda Östersjön.

Finalen avgjord - Grattis till Viby friskola!

I den nyligen avklarade finalen för projekt ”Rädda Östersjön”, där de gällde att ta fram den bästa handlingsplanen för att rädda Östersjön, vann klass 8 hos Viby friskola ”med ett fantastiskt engagemang, stor kunskap samt med en mycket pedagogisk och snygg presentation tydligt lyckas beskriva Östersjöns alla utmaningar!"  Filmen ger många bra tips på hur vi alla kan vara med och bidra till Östersjöns välmående!”

Andra priset gick till Roslagsskolans musikklass 8M och tredje priset kammade Svanberga skola klass 8B hem. Grattis även till er och bra kämpat av alla deltagande klasser!

Läs mer och se vinnarfilmen på www.hallbarhetroslagen.se

Utgår från Agenda 2030:s 17 globala mål

Arbetet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030:s 17 globala mål och ska genomsyras av de perspektiv som anges av Skolverket:

”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.”

ICA Flygfyren, Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten. Skolaktiviteten är den första men fler idéer för 2020-2021 finns under samlingsnamnet ”Tillsammans för ett hållbart Roslagen”.

Läs mer

Vill du läsa mer om Projekt "Rädda Östersjön" kan du göra det här:

Projektets hemsida - Rädda Östersjön

Expedition Rädda Östersjön - Tillsammans ger vi Östersjön en chans