Sparbanken, Stiftelserna och ICA Flygfyren samarbetar sedan tidigare kring bland annat Idrott utan gränser (också det en skolaktivitet) och En plats för alla. Under hösten arrangerar vi en gemensamt skolaktivitet där alla åttondeklasser bjuds till att lära sig mer om Östersjöns utmaningar  - och dessutom tävla med sina idéer kring hur problemen med övergödning, nedskräpning mm kan lösas.

Uppgiften inleds med ett lektionspass i Expedition Rädda Östersjöns showtruck som kommer till Norrtälje och Flygfyren-området i slutet av september. Uppgiften blir sedan att under några månader ta fram den mest kreativa handlingsplanen för hur vi alla, enskilt och tillsammans, kan bidra till att rädda Östersjön.

Arbetet tar sin utgångspunkt i Agenda 2030:s 17 globala mål och ska genomsyras av de perspektiv som anges av Skolverket:

”Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.”

ICA Flygfyren, Roslagens Sparbank och Roslagens Sparbanks Stiftelser vill ta vårt ansvar och bidra till en mer hållbar miljö och ett friskare vatten. Skolaktiviteten är den första men fler idéer för 2020-2021 finns under samlingsnamnet ”Tillsammans för ett hållbart Roslagen”.

Anmälan till projektet är stängd

Sista anmälningsdag till projektet var den 31 augusti.

Tävlingsregler och projektinformation

Läs mer om projektet och vad som ingår i den inbjudan (pdf) som har gått ut till skolorna. Har din skola inte fått, eller vill veta mer, kontakta Karolina Losell, Roslagens Sparbanks Stiftelser via

Läs mer

Vill du läsa mer om Projekt "Rädda Östersjön" kan du göra det här:

Projektets hemsida - Rädda Östersjön

Expedition Rädda Östersjön - Tillsammans ger vi Östersjön en chans