Sparbanken har hittills avsatt en miljon kronor som fördelats mellan Rimbo, Hallstavik och Väddö, för att genomföra lokala projekt som gynnar bygden.

Dessutom arrangerar Sparbanken regelbundna inspirationskvällar där alla som är intresserade får komma och lyssna till intressanta talare och samtala om aktuella frågor, ofta tillsammans med ansvariga politiker och tjänstemän från Norrtälje Kommun.